MITSUBISHI

3.5 V6 GDI benzyna (V65/V75W)

3.5 V6 GDI benzyna (V65/V75W), silnik 6G74

(2000 - 2006)